(1)
Parra Sánchez, D. T. Editorial. Rev. colomb. comput. 2020, 21, 5.